UDZIELAMY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych u naszych radców prawnych, adwokatów, wykwalifikowanych prawników i certyfikowanych doradców.

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację prawną:

795-795-747

zgłoś problem na adres:

biuro@fsmm.pl

odwiedź punkty Prawne wymienione na dole strony.

Fundacja Studencka Młodzi-Młodym z siedzibą w Częstochowie od 2008r. posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzi działalność pożytku publicznego wyłącznie w formie nieodpłatnej. Celem nadrzędnym oferenta jest działanie na rzecz uczniów, studentów, osób niepełnosprawnych, chorych, niezamożnych, a także aktywne wspieranie szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń, placówek kulturalnych, schronisk dla zwierząt oraz wszelkich innych inicjatyw twórczych. Jest to przede wszystkim działalność wspomagająca edukację i sport. Oferent realizuje swe cele również w działalności prawniczej, udziela nieodpłatnych porad prawnych swoim partnerom i innym podmiotom, które się o taką pomoc zwróciły do Fundacji ( w siedzibie Fundacji przy ul. Bór, w lokalu Fundacji przy ul. Oławskiej, w formie porad udzielanych drogą elektroniczną, w prowadzonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej ), której to celem jest zwiększenie świadomości prawnej obywateli i pomoc im w rozwiazywaniu problemów natury prawnej. Ponadto, począwszy od stycznia 2017r.

Aktualnie Fundacja opiekuje się około 7000 tysiącami Partnerów w całej Polsce. Na co dzień konsultanci Fundacji prowadzą zakrojoną na szeroką skalę akcję informacyjną, służąc fachowymi poradami m.in. w zakresie dysponowania środkami z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Począwszy od stycznia 2016r. do teraz FSMM realizuje zadanie publiczne prowadzenia nieodpłatnych punktów pomocy prawnej, które to zadanie powierzył powiat myszkowski ( mobilny pkt porad prawnych w Żarkach i Niegowie ), oraz powiat kłobucki ( pkt we Wręczycy Wielkiej ).

W 2017r. FSMM oprócz punktów powierzonych przez powiat myszkowski i kłobucki , prowadziła trzy punkty nieodpłatnych porad prawnych jako zadanie powierzone przez powiat częstochowski.

W 2018 roku FSMM prowadziła punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie radomszczańskim, myszkowskim i kłobuckim.

W 2019 roku Fundacja prowadzi punkty nieodpłatnych porad prawnych w powiecie radomszczańskim, w powiecie kłobuckim, w powiecie myszkowskim i w powiecie częstochowskim oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie myszkowskim, kłobuckim i częstochowskim.

W 2020 roku Fundacja prowadziła punkty nieodpłatnych porad prawnych w powiecie radomszczańskim, w powiecie kłobuckim i w powiecie częstochowskim oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie myszkowskim, częstochowskim i radomszczańskim.

Nieodpłatna pomoc prawna

Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w różnych rejonach, realizowanej w ramach zadania publicznego, powierzonego do wykonania przez Fundację Studencką "Młodzi-Młodym" z siedzibą w Częstochowie.

W 2022 roku prowadzimy:

STAROSTWO POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
starostwo@radomszczanski.pl
www.radomszczanski.pl

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla Powiatu Radomszczańskiego:

  • Zgłoszeń na porady dokonuje się telefonicznie, pod numerem telefonu 44 / 685-89-25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl.
  • Na poradę można umówić się również poprzez rejestrację w systemie pod adresem www.np.ms.gov.pl , w zakładce Rezerwuj termin.

STAROSTWO POWIATOWE W MYSZKOWIE

ul. Pułaskiego 6
42-300 Myszków
starostwo@powiatmyszkowski.pl
www.powiatmyszkowski.pl
tel. 34 315-91-00 | fax 34 315-91-60

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

  • Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Myszkowie pod numerem 34 315 91 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: es@powiatmyszkowski.pl
  • Na poradę można umówić się również poprzez rejestrację w systemie pod adresem www.np.ms.gov.pl , w zakładce Rezerwuj termin.

Harmonogram dyżurów mecenasów w PNPP dla powiatu myszkowskiego

URZĄD GMINY ŻARKI:

ul. Kościuszki 15/17

GODZINY PRZYJĘĆ
poniedziałek09:00-13:00
wtorek12:00-16:00
środa09:00-13:00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

Wojska Polskiego 2, Niegowa

GODZINY PRZYJĘĆ:
czwartek09:00-13:00
piątek09:00-13:00

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Harmonogram dyżurów doradców:

GMINNY OŚRODEK KULTURY w Koziegłowach:

ul. Żarecka 28

GODZINY PRZYJĘĆ
poniedziałek08:00-12:00
wtorek13:00-17:00
środa08:00-12:00

GMINNY OŚRODEK KULTURY:

Wojska Polskiego 2,

Poraj

GODZINY PRZYJĘĆ:
czwartek08:00-12:00
piątek08:00-12:00

STAROSTWO POWIATOWE W KŁOBUCKU

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
starostwo@klobuck.pl
www.powiatklobucki.pl
tel. 34 310-95-00 | fax 34 310-95-07

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla Powiatu Kłobuckiego:

  • Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kłobucku pod numerem 34 310 95 13 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: starostwo@klobuck.pl.
  • Na poradę można umówić się również poprzez rejestrację w systemie pod adresem www.np.ms.gov.pl , w zakładce Rezerwuj termin.

Harmonogram dyżurów mecenasów w PNPP:

GMINNY OŚRODEK KULTURY:

ul. Śląska 20

42-130 Wręczyca Wielka

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek13:00-17:00
wtorek09:00-13:00
środa13:00-17:00
czwartek13:00-17:00
piątek10:00-17:00

Punkt Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Harmonogram dyżurów doradców dla powiatu kłobuckiego:

GMINNY OŚRODEK KULTURY:

w Lipiu

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek13:00-17:00
wtorek09:00-13:00

URZĄD MIEJSKI w KRZEPICACH:

GODZINY PRZYJĘĆ:
środa13:00-17:00
czwartek13:00-17:00
piątek13:00-17:00

STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE

ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
starostwo@czestochowa.powiat.pl
www.czestochowa.powiat.pl
tel. 34 32-29-100 | fax 34 32-29-111

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

  • Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Częstochowie pod numerem 508 857 462
  • Na poradę można umówić się również poprzez rejestrację w systemie pod adresem www.np.ms.gov.pl , w zakładce Rezerwuj termin.

Harmonogram dyżurów:

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek 09.00 - 13.00 Urząd Gminy Kamienica Polska
12.00 - 16.00 GOK Olsztyn
wtorek13.00 - 17.00 Urząd Gminy Konopiska
12.00 - 16.00 Urząd Gminy Mstów
środa09.00 - 13.00 Urząd Gminy Kamienica Polska
12.00 - 16.00 GOK Olsztyn
czwartek09.00 - 13.00 Urząd Gminy Starcza
16.00 - 20.00 GOK Olsztyn
piątek09.00 - 13.00 Urząd Gminy Konopiska
08.00 - 12.00 Urząd Gminy Janów

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek 11.30 - 15.30 Urząd Gminy Mykanów
wtorek13.00 - 17.00 Urząd Gminy Mykanów
śodra08.00 - 12.00 Urząd Gminy Kłomnice
czwartek10.00 - 14.00 Urząd Gminy Kłomnice
piątek10.00 - 14.00 Urząd Gminy Kruszyna
  • Pomoc prawna realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  • Pomoc świadczona jest przez radców prawnych, adwokatów, wykwalifikowanych prawników i certyfikowanych doradców.

W każdym z wyżej wymienionych punktów pomocy można skorzystać z usług nieodpłatnej mediacji

Broszura informacyjna

Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu